De luchtkwaliteitssensor is een van de eerste projecten voor omgevingsmonitoring waarmee we het project zijn gestart. De luchtkwaliteitssensoren gaan fijnstof (PM 10, PM 2,5, PM 1), luchtvochtigheid en temperatuur meten.

Sean en Ian installeren onze eerste lucht kwaliteitssensor in Neptali park.

Om onze luchtkwaliteitssensor te bouwen, benaderden we Sean Brokke, die momenteel ICT-technologie aan Fontys studeert, en kwamen in de zomer van 2022 terug om intensief te werken aan de luchtkwaliteitsmonitor voor ons surfside science-project. Zoals hij ook op dit gebied aan zijn universiteit heeft gewerkt. In deze periode hebben we de nadruk gelegd op het maken van het eerste model. Sean slaagde erin onze eerste luchtkwaliteitssensor te maken, genaamd first airbender (FAB).

Een van de belangrijkste doelen is dat andere eilanden toegang krijgen tot de instructies, zodat ze onze luchtkwaliteitssensor kunnen repliceren om hun eigen luchtkwaliteitsgegevens te kunnen verzamelen. Alle details van de systemen zijn toegankelijk op Github, dit omvat het technische codeschema en CNC-modellen om de printplaten te maken.

In augustus 2022, net voordat hij terugkeerde naar zijn studie in Nederland, waren Sean en zijn stagiair Ian klaar om de eerste airbender te installeren. Deze werd geïnstalleerd in Neptali Park, dat naast de surfside-kust ligt op een palmita (kleine palmboom) die we Dimitree noemden. Vanaf die dag draait FAB met weinig overlast en verzamelt gegevens die te vinden zijn op:

Jeremy bleef het dataportaal ontwikkelen om ondertussen de gegevens te ontvangen. In november hadden we Stephen stagiair bij ons van de Universiteit van Aruba. Hij is perfect geweest om te testen hoe repliceerbaar de Airbender is. Het was zijn eerste keer in alle elementen die nodig zijn om de airbender te maken. Hij moest 3D printen, een model ontwerpen, breadboard bekabelen, schematische tekeningen maken, met de code werken, wat solderen en kalibreren. Met de weinige technische kennis waarmee hij begon, was Stephen in staat om de tweede en derde airbender (SAB & TAB) te maken. Dat geeft ons vertrouwen in de repliceerbaarheid van onze luchtkwaliteitssensor.

Stephen en Jeff werken aan een replicatie van FAB. Sinds dan heeft Stephen twee replicaties van lucht kwaliteits sensor

Airbender heeft een poging tot validatie gehad door Tatiana Marine-bioloog met een referentiemeter van ACE Engineering Firm. Het was een mislukte poging vanwege een technische storing. Nu wachten we nog op een nieuwe validatiepoging van onze luchtstuurders. In totaal willen we vijf luchtstuurdersplaatsen op surfside beach allemaal gevalideerd hebben. Zo kunnen we het luchtkwaliteitsgedeelte van ons project afsluiten. Vijf luchtkwaliteitssensoren laten draaien op Surfside Beach voor het verzamelen van gegevens die op open source-manier toegankelijk zijn via onze website.